* TL Nhất Kiếm (3.5 Cs) - Open 19h30 T3 13/04 - Tuyệt đỉnh PK , Săn đồ dễ dàng , GM nhiệt huyết
----------------------------------------
01-04-2019
Tin tức khác

* TL Nhất Kiếm (3.5 Cs) - Open 19h30 T3 13/04 - Tuyệt đỉnh PK , Săn đồ dễ dàng , GM nhiệt huyết
----------------------------------------
01-04-2019
* Sự kiện đua top Open Sever
------------------------------------
01-04-2019